KÜLTÜR

Artvin 5000 yıllık bir tarihi birikime sahiptir. Yöre de yaşamış medeniyetlerin izleri olan manastırlar, kiliseler, kaleler, camiler, köprüler, konaklar olmak üzere çok sayıda tarihi eser bulunmaktadır. Günümüzde de bütün görkemiyle ayakta duran bu tarihi eserler ülke ve dünya turizmi için önemli yapılardır.

Artvin, ahşap ve taş mimarinin en güzel örneklerine rastlanan, yöresel müzik ve danslarının izleyen – dinleyen herkesçe begenildiği, mutfak kültürü zengin olan, başta ahşap işleri olmak üzere el sanatlarının ileri örneklerinin üretildiği yörelerden biridir.

Artvin, değişik yükseltilerle örülü dağları, doğal ormanları, anıt ağaçları, yüksek dağlarında buzul gölleri – karagölleri, kanyonlarının yanında; köyleri, mezraları ve yaylaIarı ile çok özel bir coğrafi karakter taşımaktadır. Yörede bulunan Milli Parklar ve Tabiatı Koruma Alanları da ilin doğa turizmi için bir rezerv olduğunu göstermektedir.

Kaçkar, Altıparmak ve Karçal Dağlannda yapılan dag tırmanışları; yörenin değişik yerlerinde, doğal güzellikler içinde bulunan trekking parkurlarında yapılan yürüyüşler; Çoruh Nehri ve Barhal Çayında yapılan başta rafting olmak üzere – akarsu sporIarı; aynca 1993 yılında Artvin’de (ÇORUH) yapılan Dünya 4. Akarsu Sporları Şampiyonası da ilin sportif amaçlı turizm potansiyellerini ortaya koymaktadır.

Artvin’de, özellikle Temmuz – Ağustos döneminde düzenlenen Festival ve Şenlikler, Artvinliler ile birlikte yerli ve yabancı turistlere, şölen yaşatmaktadır.

Artvin ilinin topraklarının % 55′i ormanlarla kaplıdır. Bu yoğun ormanlık alan içinde oldukça zengin flora ve fauna varlığı söz konusudur. Zengin bitki örtüsü içinde pek çok endemik türüde barındırmaktadır. Yaban hayatının zengin olması da Av Turizmini olanaklı kılmaktadır. Artvin, yöresi dere – akarsu kaynakları açısından da zengindir. Bu sularda özellikle kırmızı pullu alabalık varlığı olta Balıkçılığını olanaklı kılmaktadır. Yöre, kuş göç yolları üzerinde bulunduğundan, Artvin, Kuş Gözlemciliği açısından da yakın bir gelecekte önemli bir merkez olacaktır.

Doğa koruma felsefesi içinde gelişmiş olan Eko – Turizm, tüm dünyada uluslararası kampanyalarla yürütülmektedir. Dünyada mükemmel korunmuş 300 noktadan biri de Artvin sınırları içinde (MACAHEL) bulunmaktadır.

Artvin yöresi, Sağlık turizmi icin de ideal alanlardan biridir. 800 – 2000 m arası yükseltiler “Sağlıklı İklim Kuşağı” kabul edilir. Artvin’de köyler – mezralar – yaylalar adeta bu özellik hesaplanarak dizayn edilmiştir. Çoruh Nehri üzerinde yapılan barajlarının tamamlanması, Artvin’e “göller bölgesi” vizyonu katacaktır. Turizmle ilgili olmazsa olmaz koşullardan biri olan ulaşım sorunu da, Karadeniz sahil yolunun hizmete girmesi ile büyük ölçüde aşılmış olacaktır.

Kültürel Yapı
Artvin’de, toplumsal ilişkilerde, hoşgörü ve iyiniyet ağırlıklı olarak görülür. Yöre insanının akrabalık, komşuluk ve hemşehrilik bağları güçlüdür. Düğün ve evlenme törenlerinde özellik gösteren başlıca konular; elçilik (kız isteme), bohça hazırlama (damat ve gelin tarafının karşılıklı olarak birbirlerine vermek üzere bir bavul içinde hediyeler vermesi), koç parası verme (damat tarafınca gençlere yemek ziyafeti verilmesi), geline fincan veya tahta kaşık kırdırma, evin giriş kapısına geline hamur sürdürmek (bereket getireceğine inanılır), gelin tarafından pirinç ve buğday taneleri saçılması (bolluk ve bereket dileği) gibi gelenek ve görenekler, özellikle kırsal yaşam tarzının hakim olduğu yerlerde ağırlıklı olarak gorülür.

İl’de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne ait 1′i gezici toplam 14 kütüphane bulunmaktadır. Artvin’de, Merkez ilçe, Arhavi ve Hopa ilçelerinde 1′er adet sinema ve tiyatro salonu bulunmaktadır.

Artvin’de halkın milli bayramlar ile kutlama günlerine ilgisi ve katılımı yüksektir. Uluslararası düzeyde katılımların da olabildiği ve vilayetin desteği ve işbirliği ile ilgili belediyelerce organize edilen; Artvin Kafkasör Kültür ve Sanat Festivali, Arhavi Kültür ve Sanat Festivali ile Şavşat Sahara Pancarcı Festivali her yıl yoğun ilgi görmektedir. Artvin genelinde, Mayıs – Ağustos dönemlerinde başta Yusufeli ilçesi olmak üzere, Ardanuç, Murgul ve Şavşat’ta çeşitli köy ve yayla şenlikleri düzenlenmekte olup, bu şenliklerde ağırlıklı olarak karakucak ve boğa güreşleri düzenlenmektedir.