[Tekil Resim bulunamadı]     Artvin merkezine 15 km uzaklıktadır. Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir. Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

     Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi mevcuttur. Ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

     150-200 yıl önceleri köyümüzün başında mezra mahallesinin üstünde natiyet denilen yerde
yerleşimin, yaşamın olduğu yine orada maden işletmesinin yapıldığını, ordaki maden eriyiklerinden,
kalıntılarından, ocaklarından anlaşılmaktadır. Yine o bölgede eski temellerin kalıntılarından da yıllar
önce köyün buralarda yerleştiği görülmektedir. Daha sonraki yıllarda 1915 birinci dünya harbinden
sonra yerleşim mezra mahallesinden aşağılara kaymıştır. Ormanlı köyü 9 mahalleden oluşmuştur.
Yakın tarihte 150-200 yıl önceleri Artvin vilayetimizin birkaç köyü, gürcistan rusya’ya bağlı köyler
olduğu için köyümüzde birçok yer isim olarak gürcüce telaffuz edegelmiştir. Sabadur, sakire, sakarker,sakart, elyabar, tışkizor, natiyet ,zuvart, gora, tıhnar…  gibi isimler halen daha kullanılmaktadır.

     Birinci cihan harbi 1915-1918 arası rusyanın baskısı ermenilerin katliamları neticesinde göç (muhacirlik)
eden köylümüz Merzifon Sinop Hendek Adapazarı Bursa… taraflarına yerleşmişler.
1918’den sonra geri dönüşte bir çokları gittikleri yerlerde yerleşmiş, halen oralarda bulunmaktalar.

Ormanlı Köyü’nün mahalleleri:

Mezre
Martulet (Esentepe)
Zuvart (Merkez)
Sulolar (Şehit)
Duzlar
Oyanki Omana (Sevahil)
Gora
Aşağı Urzuma (Uzundere)
Yukarı Urzuma (Uzundere)

Ormanlı Köyü’ne Ulaşım:

     1940 yılına kadar köy ulaşımı kayıklarla karşıya geçilerek sağlanırken, 1965’te asma köprü yapılmasıyla
ulaşım artık asma köprülerden sağlanmıştır. Rahmetli Muhtar Harun Özbayrak 1974 yıllarında ilk araba yolu yapımı başlatmıştır, asma köprüden Mezre Mahallesi’ne. Öküz arabalarının, traktörlerin işleyebileceği köy yolları yapılmış;
daha sonraki yıllarda genişletilerek, mecraları da değiştirilerek köy, şu anki yollarına kavuşmuştur.
Ormanlı Köyü’ne ulaşım 2006 yılından sonra barajlar yapımı dolayısıyla artık devlet yoluyla sağlanmaktadır.
Artık asma köprüler devri bitmiştir Omana için. 1.viyadükle Ormanlı Köyü’ne Borçka tarafından girilip,
Ormanlı Köyü’nden 8km devam edilip; 2. viyadükle de Ormanlı Köyü bitiminden karşı tarafa atlanıp
Artvin’e ulaşılmaktadır.

     Ormanlı Köyü-Artvin  arası 19 km   Ormanlı Köyü-Borçka arası 19 km olmuştur.
Ormanlı Köyünden geçen devlet anayolu Köy ayrımından-girişinden Merkez(Zuvart) Mahallesine 4 km  Mezra Mahallesine 6 km Orman deposuna 2.5 km uzaklıktadır.
Ormanlı köyü Tıhnar Festival-Mesire Alanına 10 km uzaklıktadır.

Coğrafi Yapısı:

     Kuzeydoğusundan geçen çoruh nehri (şimdi borçka barajı gölü) ‘nden başlayan, kuzey batıdan
tütüncüler köyü (kartla), güney doğudan taşlıca köyü (hatıla) hudutlarından  başlayıp  25-30 km
güney batısına gelen tıryal kayalıklarına kadar uzanan ve tıryal tepesinden büyüktarla sonuna;
ziyaret tepesi denen yere kadar devam eden tıryalın kuzey batısından nakarav tıhlazor yaylalarından
camii çayırı mevkiinden aşağıya tütüncüler köyü ve ormanlı köyü hudutlarından hattepeden aşağıya
tıhnarın kuzey batısından  delikli kayadan kırk merdivene ve çoruh nehrine iner.

 Ormanlı köyü yaylası:

     Ormanlı köyü yaylalarında yüzlerce sene önce uygun iklim şartları sonucu oradaki tarlaların çalışıldığı
büyüklerimiz tarafından anlatıla gelmiş bir gerçektir. oralarda bulunan incir ağaçları mezarlıklar buraların
zamanında çalışılıp kalınan yerler olduğunun göstergeleridir. şu an  yaylalarda yerleşim ormanın bitiminden 
itibaren on- obeş yaylalardan ibarettir.yaylaların bazı semtlerinin isimleri ise şöyledir: soçi dibi,lekiyet,kordibolo,taşbaşı,harolar,küçükdüz,nakorav,sanguliyet,sakavriyet,yukarı oküz yatağı, aşağı
oküz yatağı, laşe,zindanmarifet,büyük tarla, ziyaret, ormanlı köyü yaylaları dahilinde  hayvanların yayımının
yapıldığı alanlardır.

Ormanlı köyü sulama kanalları:

     Köy sulama suyunun büyük tarla kayalıklarının önünden tıryal kayalıklarının önüne  kayalıklar kesilerek
200-250 metre getirilerek sakavriyet düzlüğünden vadiye bindirilerek köye indirilmiştir. bu harkın
cenevizliler tarafından yapıldığı da söylenmektedir. Daha sonraları 1950-1960 yılları arasında devlet köy hizmetlerinden (truba) 7 metrelik  25 veya 30 adet yüzlük demir borularla sakavriyet üstüne kadar getirilmiş ve vadiye akıtılmış.sanguliyet ve okuzyatağından harklarla yaylalardan  büyük bende indirilmiş, büyük bentten  cami çayırının üstünden yangın tepenin kuzey batısından bokelete ve hark yoluyula indirilmiş namzuat’a  burdanda yine harklarla patateslik mevkiinden dere yatağına indirilip  ormanlı köyüne getirilmiştir.

İçme suyu:

     Ormanlı Köyü’nde su sorunu uzun yıllardır vardır. içme suyu vatandaşların uğraşları sonucu her mahalle kendi
suyunu kendisi kanal açıp kendisi borusunu alıp  kapısına getirmiş amma yetersiz kalmıştır.çok kez
yaylalardan getirilmek istenmişse de, kaynakların yetersizliği nedeniyle getirilememiştir.2002-2003
yıllarında proje çalışmaları yapılmış, 2003  köydes projesi neticesinde bük tarlanın kuzey batısı kayalıkların
triyal mevkiinden 60 lık borularla bir metre derinlikten eder le 18 km uzunlukta kanalla köyün başına mezra
mahallesine indirilmiş, buradan da köyün mahallelerine dağıtılmış her haneye yeterli  içme suyu 2007′nin
sonunda getirilmiştir.Rahmetli muhtar Nurettin Özbayrak’la başlayıp, muhtar Celal Öztürk  zamanında bitirilmiştir. Nurettin Özbayrak’ın da çok hizmeti olmuştur.Aynı şekilde muhtar Celal Öztürk de yaylalardan köye inene kadar her türlü çabayı ve özveriyi göstermiş,büyük hizmetleri sonucu köy, içme suyuna kavuşmuştur.Tabiî ki kanal açıldıktan sonra köy halkı da büyük hizmetleriyle, aşkla şevkle boruları birbirine birleştirmeçalışmalarına katılıp suyun daha erken inmesine yardımcı olmuşlardır.

Kaynak:  (http://ormanlikoyuartvin.com/)